fbpx

Author chimkudo

Keep calm and take a shot. Nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia là chụp ảnh chứ không phải bốc phét.

Trong khi lens tele có xu hướng gom chặt các thành phần của bức ảnh, kéo chúng lại gần hơn khoảng cách giữa chúng trong thực tế thì lens góc rộng lại có xu hướng ngược lại, nghĩa là nó nới rộng khoảng cách giữa các thành phần của bức ảnh. Ngoài ra, crop ảnh cũng mang lại những hiệu quả bất ngờ trong khâu hậu kỳ. Nếu các lens là nét một cách tuyệt đối và film không có…

1 4 5 6