Browsing: Studio Lighting

Cung cấp cho học viên các kiến thức về thiết bị thường sử dụng trong studio. Khi có hiểu biết về trang thiết bị, cùng với các kiến thức về sử dụng ánh sáng, học viên có thể hoàn toàn tự điều chỉnh và làm ra các loại ánh sáng mong muốn cũng như các hiệu ứng đặc biệt.